Николай Викторович Левашов
За Същността, Разума и много друго...

Препоръки

«По-добре врабче в ръката отколкото орел в небето-
Макар че, кой знае вкусовете на влъхви...»

Юрий Никитин «Трима в гората»

Тук в скоро време ще се разполагат препоръки или, ако бъдем по-точни, предпочитания на автора в областта на науката, литературата, живописта, публицистиката, Интернета и в някои други области. Тези препоръки – изобщо не са задължителни. Никой никого не задължава нито да ги изучава, нито пък да ги спазва. Те са дадени на читателите само за сведение и читателите, като упражняват своята свободна Воля, винаги могат да правят каквото си искат!

Практика на работа със собственото пси-поле

Всеки човек има пси-поле около себе си. Разбира се, различните хора имат поле с различна структура, плътност, сила. Има общи елементи и особености. Първото нещо, което всеки е необходимо да направи е да се научи да създава и да управлява своето защитно поле. За да стане това, човекът трябва да развие у себе си способността да създава защитно поле на нивото на подсъзнанието. Как това се прави? Човекът трябва да се концентрира върху мисълта: “Около мен се създава защитен пашкул (обвивка), чрез който отрицателната енергия не може да проникне”. Тази настройка трябва да се прави всяка свободна минута до тогава, докато мозъкът не създаде условен рефлекс на създаването на защитата.

По-нататък е необходимо само да се проверява периодично състоянието и силата на тази защита. Когато човекът се намира сред голям брой хора е необходимо да се създава максимална защита. В дома си тя може да бъде минимална. Важно е защитата да се създава преди сън както за физическото тяло, така и за същността (душа). При създаването на тази защита около тялото и около същността се образува енергетически пашкул. Възможността за разрушаването на защитата е минимална, ако защитата е създадена правилно. Отсъствието на отрицателните емоции е много важно за запазването на целостта на защитата.

Работата е в това, че отрицателните емоции отварят защита от вътре и създават енергийни потоци, които по състав и по качество са тъждествени с нивото на долния астрал. Това създава благоприятни условия за действия на астралните животни, както и за всяко друго пси-енергийно въздействие върху човека. Още Исус Христос е говорил за недопустимостта на отрицателните емоции. Той не е призовал към безропотност, а напротив с целия си живот е доказвал необходимостта от борба. Исус Христос е знаел, че ако в борбата срещу злото се появяват отрицателни емоции, дори ако те са насочени към източника на злото, злото в крайна сметка ще победи човека или с течение на времето той сам ще се превърне в източник на злото. Именно в това е силата на злото. За борбата със злото е необходимо да се поддържа емоционална чистота, без която не е възможно развитие и борба срещу злото ...

Освен защита, бих искал да обърна вниманието на читателя на възможността на енергийното пречистване на храната. Всеки пие вода, сок, яде храна, необходима за нормално функциониране на организма. Но всички храни, както растителни, така и месни съдържат органични токсини, които ускоряват процеса на разрушаване на организма и забавят развитието му. Поради това е необходимо да се неутрализират, да се разградят тези отрови. За да направите това, представете си как енергията Ви започва активно да се движи по енергийните канали на тялото Ви и мислено я насочвайте чрез ръцете Ви върху храната, която искате да пречистите.

При това трябва да си представите как тя разгражда всички отрови в храната. При движението на енергията през ръцете, Вие можете да усетите вибрацията, топлината, изтръпването и колкото е по-активен процес на разграждането на отровите, толкова по-ярки и по-силни усещания получавате. По същия начин можете да пречиствате вода, сокове, всяка друга течност.

В допълнение към неутрализирането на отрицателните за организма вещества и свойства може да се усили положителното въздействие от тези вещества или да се създадат нови свойства и качества. Ако при това сте в състояние да визуализирате тези потоци, значи Вие имате повишена чувствителност и при правилно развитие можете доста бързо да достигне по-високо ниво на развитие на своята същност, съзнание.

Бих искал да пожелая на всички да се изправите на правилен път на развитие, да премахнете “черната” превръзка от очите си и ще видите колко действително прекрасен този свят, природата, Вселената ...