Николай Викторович Левашов
За Същността, Разума и много друго...

Книги

Ограниченост и безкрайност
Като се сливат заедно ще преминат пред мен,
Вечността ще разкрие тайната си
И най-накрая ще сваля от себе си тежестта на оковите.
Уважаеми читатели!
В раздел Отзиви вие можете да прочетете ваши мнения за книгата на академика Николай Левашов
Последно обръщение към човечеството
Николай Левашов. Последнее обращение к человечеству.

В първата си книга авторът предлага на читателя нова система на знания и нови представи за законите на природата, които са необходими не само за да не се унищожава нашия дом-планета, но и за по-добро разбиране от страна на всеки мислещ човек, всеки, който има желание да разбере и да осъзнае какво се случва с него самия, с хората около него у дома или на работа. Тази книга е за онези, които се стремят да проникнат в тайните на природата, да разберат и осъзнаят чудото на зараждането на живота, да разберат какво е душа и какво се случва с човека в момента на смъртта му и след това. Понятията като душа, същност, прераждане по “чудесен” начин се превръщат от мистичните в реални понятия, обусловени от законите на еволюцията на живата материя. За първи път в тази книга се дава обяснение почти на всички явления в живата и неживата природа, показано единство на законите на макро- и микрокосмоса. Авторът успява да създаде единна теория на полето, да обедини в едно цяло представите за природата. Книгата съдържа 182 илюстрации с високо качество, направени от автора.

© Николай Левашов, 1994 г., II Издание 2000 г., - 638 с., Сан-Франциско, Калифорния, САЩ.

СПб, Издателство Митраков, 2012 г., - 512 с. Тираж 7000 екз. ISBN 978-5-4264-0012-2.

Свали текста на книгата (305 кБ) – Levashov-1.zip ( обновена на 9-02-2009).
Свали иллюстрациите към книгата (8,49 МБ) – LA-Drawings.zip
Свали текста на книгата с по-качествени иллюстрации (PDF, 67,7 МБ) – Levashov-1-loc.zip, Н-Диск
Свали текста на книгата с висококачествени иллюстрации (PDF, 382 MБ) – Levashov-1-Last.pdf, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru


Изпрати на автора отзиви за тази книга.
Прочети отзиви за тази книга.
Последното обръщение към човечеството
Николай Левашов. Последнее обращение к человечеству...

На внимание на читателя се предлага сензационна книга, която съдържа не по-малко от десет пълноценни открития в различни области на знанието. Книгата дава последователно изложение на основополагащи въпроси за устройството на вселената - от формирането на планетите и галактически системи до появата и развитието на различни форми на живот, както на елементарните, така и на висшите. Авторът предлага на читателите популярното изложение на законите на вселената, пояснява с помощта на математически изчисления не изучените от науката явления. Изданието включва 182 рисунка, направени от автора с помощта на компютърната графика. От 1992 г. авторът чете своя курс от лекции в един от техническите колежи на Сан Франциско (САЩ)..

М.: ИД. "Русский терем", 1997. - 336 с. ISBN 5-87216-003-0. Тираж 9 000 экз.

Същност и Разум

Том 1

Николай Левашов. Сущность и Разум - 1

В тази книга авторът продължава, като използва теорията си на нееднородността на пространството, да сваля завесата на секретност от поредните "парадокси" на природата. Този път във фокуса на обектива на познанието е живата природа и самият човек. Авторът формулира необходимите и достатъчни условия за възникването на живот на планетите. Простотата и красотата на понятията дават възможност на читателя, вероятно за първи път в живота му, да изпита просветление със знание, когато възниква чувството, че знанията се превръщат в неразделна част от самия теб. В първия том на тази книга авторът разкрива природата и механизмите на емоциите. Показва ролята на емоциите в еволюцията на живота като цяло и на човека, в частност. За първи път се дава обяснение на чувството на любов и от това обяснение любовта не губи красотата си, по-скоро обратното, позволява на човека да разбере какво се случва с него и да се избегне ненужното разочарование... Освен това, авторът хвърля светлина върху природата на паметта, също така за първи път показва механизмите на формирането както на кратковременна, така и на дълговременна памет. И на тази основа разкрива механизмите на зараждането на съзнанието. Книгата съдържа 100 авторски илюстрации с високо качество.

© Николай Левашов, 1999 г. Сан-Франциско, Калифорния, САЩ.

Свали текста на книгата (226 кБ) – Levashov-4.zip ( обновена на 22-05-2009)
Свали цялата книга на български!!! Levashov-4bg.zip. ( обновена на 16-01-2012)
Свали иллюстрациите към книгата (8,97 МБ) – SM-1-Drawings.zip
Свали текста на книгата с по-качествени иллюстрации (36 МБ) – Levashov-4-loc.zip, Н-Диск
Свали текста на книгата с висококачествени иллюстрации (PDF, 297 MБ) – Levashov-4-SM-1.pdf, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru


Изпрати на автора отзиви за тази книга.
Чети отзиви за книгата.
Същност и Разум

Том 2

Николай Левашов. Сущность и Разум - 2

Във втория том на книгата авторът ясно и точно показва необходими и достатъчни условия за появата на съзнанието на определено ниво на развитие на живот. Разбирането на механизмите на формирането на паметта и съзнанието на нивото на материалните тела на същността позволява на автора да обясни явление, известно като феномен “живот след смъртта”, позволява да обясни случващо се с хората в състояние на клинична смърт. Поради което тези факти от категорията на необясними феномени се прехвърлят в категорията на естествените явления на живата природа. Феноменът на прераждането - от категорията на религиозни и мистични понятия също така се прехвърля в категорията на реални природни явления. Точно както понятията за кармата, за грях престават да бъдат инструменти за манипулиране на съзнанието на масите в ръцете на държавните и религиозните деятели, а се превръщат в проявление на законите на природата. Разбирането на всичко това прави човека наистина свободен и той става творец на собствената си съдба. Нито Бог, нито цар, нито Герой, а самият човек определя действията си и поема пълната отговорност (не само морална) за тях. Книгата съдържа 83 авторски илюстрации с високо качество.

© Николай Левашов, 2003 г., - 418 с., Сан-Франциско, Калифорния, САЩ.

Свали текста на книгата (229 кБ) – Levashov-5.zip ( обновена на 22-05-2009).
Свали първа глава на български Levashov-5bg.zip. ( обновена на 27-02-2013)
Свали иллюстрациите към книгата (7,74 МБ) – SM-2-Drawings.zip
Свали текста на книгата с по-качествени иллюстрации (34,8 МБ) – Levashov-5-loc.zip, Н-Диск
Свали текста на книгата с висококачествени иллюстрации (PDF, 249 MБ) – Levashov-5-SM-2.pdf, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru


Изпрати на автора отзиви за тази книга.
Чети отзиви за книгата.
Нееднородната Вселена
Николай Левашов. Неоднородная Вселенная

«Законите на природата се формират на нивото на макрокосмос и микрокосмос. Човекът, като живо същество, съществува в т. нар. междинен свят - между макросвят и микросвят. В този междинен свят на човека му се налага да се сблъсква само с проявите на законите на Природата, а не директно със самите закони и като следствие на това възниква проблемът със създаването на пълноценна картина на мирозданието. Една от основните причини за това е, че органите на чувствата, които човекът използва в познанието си на Природата не му дават възможност да я познае по силата на факта, че Природата е създала органите на чувствата на човека не за да може той да я познае, а като механизъм на адаптация и приспособяване към екологична ниша, която той (човекът) заема ...» Книгата съдържа 99 авторски илюстрации с високо качество.

© Николай Левашов, 2006.

Архангелск: ИД. "Правда севера", 2006, - 396 с. ISBN 5-85879-226-Х. Тираж 5000 экз.


Свали текста на книгата (263 кБ) – Levashov-3.zip ( обновена на 24-02-2009).
Свали иллюстрациите към книгата (8,27 МБ) – Aniso-Drawings.zip
Свали текста на книгата с по-качествени иллюстрации (21 МБ) – Levashov-3-small.zip
Свали текста на книгата с висококачествени иллюстрации (PDF, 507 MБ) – Levashov-3-medium.zip, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru
Свали текста на книгата с иллюстрации във формат 70х90/16 (170х215 мм) (38,2 МБ) – Anisotropic_Univerce.zip, Anisotropic_Univerce_small.zip


Изпрати на автора отзиви за тази книга.
Чети отзиви за книгата.


Как и къде да намеря книгата.
За Същността, Разума и много други неща...
Николай Левашов. О Сущности, Разуме и многом другом...

«Животът е неизбежен резултат от съществуването на материята, а не някоя аномалия, която е възникнала на една от планетите от задния двор на една от галактиките. Същността, душата от мистичните категории се преместват в категорията на явленията на еволюцията на живата материя. Душата е материална, както и тялото ни, както са материални и нашите мисли. Природата на паметта, на съзнанието от категориите на философията се преместват в категорията на свойствата и качествата на сложно организираната жива материя. И така може да продължаваме почти до безкрайност. Завесата на тайните на природата пада и пред погледа ни се отваря потресаваща по красотата си картина на мироздание, част от която е човекът. За разбирането на всичко това, съгласно гледната ми точка, е необходимо да се напрегне сивото вещество на всички онези, които искат да осъзнаят себе си като разумно същество, като Homo Sapiens, не само по название, но и по същество ... »

© Николай Левашов, 2004 г., - 90 с., Москва.

Свали брошура (539 кБ) – Levashov-2.zip (обновено на 23-06-2007).


Изпрати на автора отзиви за тази книга.
Чети отзиви за книгата.
Възможностите на Разума

Сборник статии

Николай Левашов. Возможности Разума

Това е сборник на статии, в които академик Николай Левашов споделя резултатите от своята научноизследователска, практическа, просветителска и лечителска деятелност. Той говори просто за сложното. Обяснява как се е научил да побеждава ураганите, да пречиства атмосферата, почвата и водоемите; как се е научил бързо и безболезнено да лекува най-ужасните днес нелечими заболявания; да помага на хората да достигат по-високите нива на еволюционното развитие, да създава нови форми на живот. В сборника са включени всички пълноформатни авторски илюстрации с високо качество. Още в сборника са включени три статии, написани от други автори: професорът, докторът на икономическите науки А.И. Воробиев-Родосский, д-рът Барбара Kупман от САЩ със степените по медицина и по английска литература и лекарят Н.Я. Чернъшевская-Aншукова пишат за разработките на Н.В. Левашов.

Архангельск, ИД.: «Правда Севера», 2006 г., - 278 с. Тираж 2000 экз. ISBN 5-85879-278-2.

Свали текста на книгата (30 кБ) – Levashov-6.zip ( обновено на 28-03-2007).


Изпрати на автора отзиви за тази книга.
Чети отзиви за книгата.


Как и къде мога да намеря книгата.
Възможностите на Разума

Сборник на статии, втора редакция

Николай Левашов. Возможности Разума

В този сборник са включени научнопопулярни статии, написани от академик Николай Левашов през последните четири години. В тези статии авторът просто, ясно и много интересно разказва за резултатите от своята научноизследователска, просветителска и лечителска деятелност, като съпровожда представяне на материала с многочислените собствени илюстрации. Сферата на научните му интереси е доста широка: от възстановяването на истинската многохилядолетна история на Русичи до предотвратяването на планетарни и космически катастрофи...

Москва, Издатель И.В. Балабанов, 2008 г., - 208 с. Тираж 5000 экз. ISBN 978-5-91563-008-5.

Как и къде мога да намеря книгата.


Изпрати на автора отзиви заа тази книга.
Возможности Разума III

Сборник статей

Николай Левашов. Возможности Разума III

Това е вече трето издание на Сборника от статии на академик Николай Левашов, който продължава да бъде изклютилно търсен от читателите. Обяснението за това е много просто: в статиите се представя уникална информация, която просто няма от къде да се прочете! Тази информация не само се представя на вниманието на читателите, а подробно и старателно се обяснява, за да може да бъде разбрана и вече разбраната информация да може да се използва практически в полза на хората. В някои от статиите информацията се детайлизира от монографиите на автора. В други - се дават знания, които по различни причини не са били включени в книгите му. В останалите – се описват събития от нашата действителност и социалните процеси, протичащи днес. Разкрива се истинският им скрит смисъл и реалните цели; обясняват се причини за много събития, протичащи на пръв поглед случайно или по не съвсем очевидни причини ... Към книгата се прилага безплатен аудио-диск със статиите, озвучени в студиото от Вячеслав Есиков Молвица.

СПб, Издателство Митраков, 2011 г., - 304 с. Тираж 5000 екз. ISBN 978-5-4264-0007-8.

Свали книгата с иллюстрации във формат 70х90/16 (170х215 мм) (63,6 МБ) – V_Razuma_III.zip, V_Razuma_III_small.zip

Изпрати отзиви за тази книга.
Огледалото на душата ми

Том 1. Хубаво е да живееш в държавата съветска...

Николай Левашов. Огледалото на душата ми - 1

Причините, поради които се захванах да описвам на живота си, са много тривиални. От доста дълго време ми се налагаше да говоря за някои събития в живота ми и много често историите ми се връщаха при мен в такава форма, че аз дори не си представях, че съществува възможност за поява на подобен "фолклор". Моите разкази са разкрасени с такива "факти", че дори на мен ми беше интересно да ги послушам. Втората причина, която ме накара да направя този «подвиг», беше фактът, че периодично се появяваха хора, които ми предлагаха да напишат книга за мен, и всеки път нещо ме спираше. Веднъж дори се съгласих и една американска писателка записа моите спомени на касети, а аз прекарах няколко дни, като й разказвах спомените и размислите си. Но бързо премислих и се отказах от предложението й. Първо, налагаше ми се да отделям доста време за разказване и поясняване на случилото се с мен. На второ място, дори и след като са имали в ръцете си аудиокасети с моите спомени, писателите и журналистите са успявали да изопачат всичко до такава степен, че аз сам се изненадвах. При това изопачаване се наблюдаваше както в посоката на преувеличаване, така и в посоката на изопачаване на фактите, което стигаше до откровена лъжа...

© Николай Левашов, 2007 г.

СПб, Издателство Митраков, 2010 г., - 528 с. Тираж 5000 екз. ISBN 978-5-4264-0001-6.

Чети...


Свали текста на книгата (773 кБ) – About.zip (обновено на 4-09-2012).
Свали книгата с по-качествени изображения (PDF, 19,5 MБ) – Levashov-About-1.zip, Н-Диск


Свали аудио-книгата (mp3, 604 MБ) – Архив-1
Свали книгата с иллюстрации във формат 70х90/16 (170х215 мм) (14,4 МБ) – About_1_bw.zip

Изпрати на автора отзиви за тази книга.
Чети отзив за книгата.
Огледалото на душата ми

Том 2. Хубаво е да живееш в държавата американска...

Николай Левашов. Огледалото на душата ми - 2

Тази книга разказва за американския период в живота на автора, който е почти петнадесет години, от 1992 г. до края на 2006 година. Това време е било наситено с огромно количество разнообразни срещи, събития, свършения, борба, отстъпления и победи, много от които са оказали влияние върху живота на автора и неговата съпруга - Светлана, някои са имали планетарно значение, а някои са повлияли на нашата Вселена. Животът в Америка се е оказал съвсем различен от този, който показвали по телевизията или описвали в красивите списания. Живот изобщо никога не е такъв, какъвто го представят рекламите. Работата тук не е в това, че някой народ се смята за глупав, а някой - за умен, някой – за алчен, а някой - за щедър. Навсякъде има умни и глупави хора. Работата е в това, че на Земята е създаден огромен мит, който се състои от множество други митове, такива като митът за свободата, митът за демокрацията, митът за Бога и дявола, за равенството и братството, митът, че науката знае нещо точно, митът за отношенията между хората и много други. И нас - хората - принуждават да мислим и да живеем в съответствие с тези митове, а не е с реалната картина на мирозданието и с законите на природата. В Америка това се проявява в много голяма степен, което първоначално е предизвикало в героите на книгата пълно недоумение и дори известно объркване. По-късно се разбра накъде духа вятърът и те са започнали своето многогодишно противоборство със Системата. За това се пише в тази книга ...

© Николай Левашов, 2008 г.

СПб, Издателство Митраков, 2011 г., - 544 с. Тираж 5000 екз. ISBN 978-5-4264-0008-5.

Чети книгата с иллюстрациите...


Свали текста на книгата (856 кБ) – About-2.zip (обновено на 20-10-2012), на български (5-та и 6-та глави)!!! Аbout-2bg.zip
Свали само иллюстрациите (3,69 МБ) – ZMD-2-Illustrations.zip
Свали книгата с по-качествено оформление (PDF 5,89 MБ) – About-2_print.zip
Изпрати отзиви за тази книга.
Чети отзиви за книгата.
Огледалото на душата ми

Том 3. Животът продължава...

Николай Левашов. Огледалото на душата ми - 3

В 3-ти том продължава разказа за петнадесетгодишния период от живота на автора със семейството му в САЩ. Когато е заминавал от СССР, той се е надявал да намери в Америка именно това, за което навсякъде толкова много се пише, за което неуморно говорят всички СМИ, а именно – СВОБОДА! Да намери място, където няма да те преследват за това, че имаш собствено мнение, да не те принуждават да правиш само това, което желаят някои хора, които по неизвестни причини са решили, че властват над всички и всичко; да намери място, където да не се налага невежеството и манталитетът на разумни животни. Обаче за голямо учудване и съжаление в Щатите никаква свобода няма. Разговорите за свободата има! Но това са само разговори. Вече много отдавна там няма никаква свобода. Оказа се, че преди около сто години тази държава е била окончателно завладяна от социалните паразити. И още тогава там е бил установен съответният ред. Просто за това никъде и никога не се е съобщавало и затова всички американци все още мислят, че нищо лошо не се случва в живота им. В действителност, в САЩ вече отдавна е установен доста строг, авторитарен режим, който фактически е превърнал хората в послушното стадо на разумните животни, невежи и покорни. А цялата свобода и демокрация съществуват само във филмите, непрекъснато излъчвани по телевизията и в кината. Всъщност там всичко съвсем не е така. И авторът се е убедил в това сам…

© Николай Левашов, 2011 г.

Чети книгата ...


Свали готовата част на книгата – About-3.zip (обновено на 2-05-2011)
Русия в криви огледала

Том 1. От руси звездни до осквернени руснаци

Николай Левашов. Россия в кривых зеркалах - 1

Над тази книга авторът започва работа през 2003 г., въпреки че идеята за написването на подобна книга е съзрявала в продължение на много години. Детските увлечения и интересът към миналото както на родината си, така и на цялата планета с течение на времето не са изчезнали, а са се превърнали в едно от неговите призвания. Аналитичното мислене на автора, необикновените му възможности и множеството прочетени книги, в крайна сметка, са спомогнали за възникването на идеята за написването на книгата за реалната история на Русия вместо съществуващата “версия”, наложена на славяно-арии от “доброжелатели” с идването на династията Романови на власт. Основателите на тази династия са се съгласили да предадат своя народ и великото минало на своите предци за да получат престол в замяна. В книгата си авторът показва “изТОРия” в принципиално нова светлина, по начина, по който не е правил някой друг до сега. Той потвърждава изводите си с реални исторически документи и карти, с които читателят ще се запознае един от първите. Стъпка по стъпка авторът възстановява реалната история на нашата планета и на Русия, която много хиляди години е играла ключова роля в развитието на земната цивилизация. Тази цивилизация първоначално е била колония, създадена на планетата Земя от обединение на голямо количество хуманоидни цивилизации. Разбира се, тогава тя не се е наричала Русия, но работата не е в названието, а в същността на това, което стои зад него. А стои зад Русия изненадващото минало на народ, я обитаващ, без който не би имало не само много от културите, нациите и народите, но не би имало и съвременната цивилизация. Книгата съдържа 42 авторски илюстрации с високо качество.

© Николай Левашов, 2007 г.

Свали текста на книгата (0,7 МБ) – Levashov-7.zip (обновлено 14-12-2008).
Свали илюстрациите към книгата (4,3 МБ) – Russia-1-Drw.zip
Свали текста на книгата с илюстрациите (PDF, 18,3 МБ) – Russia-1-1.zip
Свали текста на книгата с висококачествени илюстрации (PDF, 128 MБ) – Russia-1-2.zip,Н-Диск, Torrents.ru
Свали голям плакат «Русия в криви огледала», размери 76 х 51 см (51 МБ) – Plakat-Rus-2.zip, Н-Диск


Изпрати на автора отзиви за тази книга.
Чети отзиви за книгата.
Русия в криви огледала

Том 2. Разпната Русия

Николай Левашов. Россия в кривых зеркалах - 1

Във втория том на книгата авторът описва визията си за миналото на Русия. Не само повдига въпроса за преднамерено изопачаване на събитията от миналото, но също така за първи път разкрива причините за това изопачаване, показва кой и защо стои зад това и по какъв начин всичко това е станало възможно. Авторът ни предлага да погледнем на събитията от далечното минало и не е тъй далечно под друг ъгъл, по-точно, под няколко ъгъла едновременно. Той разглежда целия спектър на събитията от живота на обществото като едно цяло и показва, че практически всяко събитие в миналото на всяка страна при такъв преглед не може да бъде изтълкувано двояко, както това е изгодно на властдържащите. А получава доста определено обяснение, което не зависи от желанията и амбициите на обясняващия, а само от обективни процеси, които протичат в рамките на човешкото съобщество. Благодарение на този подход авторът успява да “избистри” мътните води на “реката” на времето на миналото на цивилизацията на Мидгард-Земя и особено това, което се отнася до миналото на Русия, въпреки че тази славяно-арийска империя за време на съществуването й е имала много различни имена. За това как той успява да направи това, читателят може да прочете в тази книга ...

© Николай Левашов, 2008 г.

Свали готовата част на книгата – Levashov-10.zip (обновено на 12-07-2010).
Свали илюстрациите към книгата (5,45 МБ) – Russia-2-Drw.zip


Изпрати на автора отзиви за тази книга.
Чети отзиви за книгата.
Сказание за Ясния Сокол. Минало и сегашно
Николай Левашов «Сказ о Ясном Соколе. Прошлое и настоящее»

Четенето на неизопачените текстове на руски Сказания се оказва не само много интересно, но и много познавателно! В “Сказание за Ясния Сокол” се съдържа толкова много любопитни сведения, че може само да се възхищаваме на умението на нашите мъдри предци да предават на потомците си информация за себе си в обикновени, безхитростни, кратки Сказания. За нас в “Сказание за Ясния Сокол” е интересна почти всяка дума, всяка фраза, тъй като се оказва, че много от тях имат доста по-дълбок смисъл, отколкото изглежда на пръв поглед. При един внимателен и по-задълбочен анализ на Сказанието ние получаваме множество най-любопитни сведения за реалния живот на нашия народ в миналото. За нашите далечни предци - Славяно-Арии - космическите полети и общуването с боговете е било добре позната, обичайна и дори всекидневна работа! За русичите, които са живели много по-късно – преди хиляда и петстотин до две хиляди години – вече далеч не е всичко е било ясно и разбираемо, затова в Сказанието се е наложило повечето информация да се препредава посредством по-опростени, приказни образи. За читателите днес, които търсят достоверна информация за нашия народ и неговото славно минало, представеният в тази книга анализ на “Сказание за Ясния Сокол” ще послужи като източник на много интересни и дори уникални сведения, които ще им помогнат за възстановяването на правдивата летопис на не спиращата се борба между Светлината и Тъмнината, ще им помогнат да разберат кои сме всъщност ...

© Николай Левашов, 2009 г.

Свали текста на книгата (0,3 МБ) – Levashov-11.zip ( обновено 18-05-2011).
Свали книгата с иллюстрации във формат 170х215 (PDF, 14,7 MБ) – Skaz_origin.zip


Изпрати на автора отзиви за тази книга.
Чети отзиви за книгата.

Светлана де Роган-Левашова

О Т К Р О В Е Н И Е

Част 1. Детство. Том 1. Пробуждане

Светлана де Роган-Левашова. Откровение

Светлана означава Носеща Светлина. Много рядко се случват съвпадения, когато предназначението на човека, неговите дела и име съвпадат практически напълно, както при Светлана де Роган-Левашова. Целият й живот от ранното детство е бил пронизан със стремлението към Светлината, към Знанието, към духовното развитие. Ако кажем, че нейната съдба е необикновена, това ще е равносилно да не кажем нищо. Още в първите години на живота си тя е трябвало да се приспособява към факта, че тя не е като всички, към това, че тя може да прави много неща, които са неразбираеми и недостъпни за хората около нея. На съвсем още малка Светлана й се е наложило сама да изучава и да усвоява възможностите си, да се учи да ги контролира и правилно да ги употребява. Тя твърде рано е изпитала горчивината на неразбиране и недоверие, завист и жестокост, самота и омразата. Чудесните способности, които тя е притежавала от детството са се оказали неразбрани и ненужни на околните. На Светлана й се е наложило сама да оцелява и да живее в този свят - доста опасен и коварен свят, особено за самотно малко момиченце ...

© Светлана де Роган-Левашова, 2008 г.

СПб, Издателство Митраков, 2011 г., издадена в два тома. Тираж 7000 екз.

Чети книгата с илюсртрациите...
Свали текста на книгата (1,17 МБ) – About-Svet.zip (обновено на 1-05-2011).
Свали текста на книгата (89.7 kb) на български About-Svet_bg.zip ( обновена на 31-12-2016)


Свали текста на книгата с качествени илюстрации (PDF, 300 MБ) - Otkrovenie.zip, Архив-1, Н-Диск, Torrents.ru


Изпрати на автора отзиви за тази книга.
Чети отзиви за книгата.

Нови проекти

Същност и Разум

Том 3

Николай Левашов. Сущность и Разум - 3

В тази книга авторът продължава, стъпка по стъпка да разкрива на читателя тайните на природата. Характерът на психичните явления на човека сега е в центъра на вниманието му. По-нататък авторът дава целия пласт на пионерските идеи за явленията на човешката психика и социума, които никой друг преди него никога не е докосвал. Той въвежда нови понятия като геопсихология на човека и еволюционна геопсихология на социума. Тези понятия позволяват да погледнем на развитието на земната цивилизация и на историческите събития от миналото, настоящето и дори от бъдещето напълно по по-различен начин. Тези знания позволяват да видим вместо "хаоса" на събитията и вместо "произвола" на отделните личности, за които историците толкова обичат да говорят, да видим вместо всичко това закономерност на ставащото, която се определя от реалните закони на природата, действащи в човешкото съобщество. И като следствие за първи път се появява възможност да разберем причините за някои или други социални събития и явления и да видим кукловодите, които толкова дълго са оставали на заден план и, ако някой се е досещал за присъствието им, то без разбирането на законите на природата и благодарение на старанията на тези кукловоди те се превръщаха или в лудите, или в фалшификаторите. Освен това, авторът въвежда понятие “космопсихология на човека” и обяснява влиянието на космическите явления на развитието на цивилизацията.

© Николай Левашов.

Законите на лечителството
Николай Левашов. Законы целительства

Съвременната медицина се е “изгубила” в лабиринта, създаден от самата нея и, след като е загубила “нишката на Ариадна”, не е в състояние да се измъкне от този лабиринт. В средата на ХХ век, медиците са говорили, че когато те ще имат на разположението си точни прибори за диагностиката и подходящи лекарства, те ще помогнат на човечеството да стигнат златната ера на всеобщото здраве ... Те всичко това вече го имат... Но, въпреки това, хората боледуват не по-малко от преди, а дори повече. Децата се раждат с вече отслабена имунна система; хората като идват относително здрави в болницата или клиниката до голяма степен рискуват да ги напуснат в компанията на редица заболявания, които доста често докарват човека до смъртния му край. И всичко може да се случи само, защото хората просто ще подишат въздуха в тези “храмове на здравето”. В тази книга авторът обяснява причините за това и дава представа за медицина на бъдещето. И знанията на тази медицина вече действат и реалните резултати потвърждават правилността на новия път. В тази книга авторът обяснява как работи един жив организъм, как и защо възникват болести и патологии, обяснява механизми за сканиране на тялото, методиките за определяне на първопричините на заболяванията, стратегия и тактика за лечение на болестите и възстановяване на организма до състоянието на здрав чак до генетична корекция на организма.

© Николай Левашов.

Становление ведьмы. Внутренняя Эмпатия
p.s. Становление ведьмы.
Внутренняя Эмпатия

Эта книга о многом. О мирах Прави или мирах за Гранью, о сути любви, об астральной любви и других видах такой модной сегодня любви и о том, к каким последствиям водит неправильное заигрывание с любовью. О Черной тантре и Черной магии и к чему это может привести. О магии и патологии.

О Добре и Зле и о том, какие возможности есть у человечества, для того чтобы выйти из паразитической системы, для того чтобы жить здоровыми в Свете и радости. О том, как можно проявить многомерность и красоту миров Заграничья на Земле, ни с кем не воюя, а работая только над собой. Все в наших руках. В сущности, в руках каждого отдельно взятого человека.

Эта книга и о новой науке в магии, названной в книге Внутренняя Эмпатия, которая дает возможность каждому человеку очистить и вылечить свою Душу и физическое тело САМОСТОЯТЕЛЬНО.

В книге все это раскрывается постепенно, по мере становления ведьмы. Все техники по Внутренней Эмпатии даются впервые. Их работоспособность проверена ведьмой на себе.

В Полете в начале декабря 2018г. Высшие Духи сказали ведьме: «Это твоя книга. Ты ее напишешь, и она будет важной, поэтому светится».

Почему важной? Не знаю. Наверное, потому что через эту книгу Высшие Духи НЕСУТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ВЕСТЬ о том, что Тьма поселилась в людях. НИКТО НЕ ОЧИСТИТ людей от НЕГАТИВА. Чиститься придется всем. Чиститься придется самим, и КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЭТО СДЕЛАТЬ САМ. Если не в этой жизни, то в следующей. Негатив выходит через ноги.

Секреты ЛЮБВИ. Опасность однополой любви, простого самоудовлетворения и самодовлетворения от просмотра п@рно продукции.

Отпечатки Духа и Крови, которые оставляют мужчины на теле женщины похожи на Сущности со своим мышлением. Через эти отпечатки мужчины несознательно подпитываются от своих женщин энергией всю жизнь.

Ценность женщины, о которой старательно умалчивают Темные. Слабость мужчин-целителей, мужчин-магов, да и вообще всех мужчин. Патологическое стремление мужчин - магов и целителей создавать Черные Тантрические пирамиды. Н.В. Левашов своим примером показал мужчинам с магическими способностями, на что им необходимо направить свои силы.

При написании книги использовались знания из книг Н. В. Левашова. Информация будет легче восприниматься теми, кто читал книги Н.В. Левашова». Книги по Внутренней Эмпатии не имеют отношения к сайту Н.В. Левашова. Скачать их можно на сайте "Внутренняя Эмпатия"

© Светлана Светлая (p.s.)

Скачать текст книги (1,53 МБ) – StanovlenieVedmu_VE.zip (обновлено 29-01-2022).
Руководство для начинающих Внутренних Эмпатов. Выход из паразитической системы прост
p.s. Руководство для
начинающих Внутренних Эмпатов. Выход из паразитической системы прост

В дни почти всемирного карантина в марте 2020г. ведьма, как и многие в эти дни, работала дистанционно и размышляла над происходящим.

Это заставило ее задуматься над тем, как помочь людям в эти сложные дни. Она знала, что у людей, которые очистятся от негатива с помощью техник Внутренней Эмпатии, непременно повысится иммунитет и вероятность того, что они заболеют, снизится.

Так появилась идея создания РУКОВОДСТВА для начинающих Внутренних Эмпатов, в котором в сконцентрированном виде дана информация о том, как стать чувствительным, как начать очищение физического тела и тел Души. Даны все техники Внутренней Эмпатии, объяснена разница между Внешней Эмпатией и Внутренней Эмпатией. Дана информация о том, как безопасно ходить в Полет Выше и в Полет Внутреннего Эмпата.

В книге автор постаралась коротко дать объяснение необходимости очищения от негатива в наступивший День Сварога. Пусть это Руководство поможет всем начинающим Внутренним Эмпатам.

При написании книги использовались знания из книг Н. В. Левашова. Информация будет легче восприниматься теми, кто читал книги Н.В. Левашова. Книги по Внутренней Эмпатии не имеют отношения к сайту Н.В. Левашова. Скачать их можно на сайте "Внутренняя Эмпатия"

© Светлана Светлая (p.s.)

Скачать текст книги (1,35 МБ) – Rucovodstvo_NVE.zip (обновлено 29-01-2022).
Путь ведьмы и секреты телегонии. Славяне и Мир за Гранью. Возрождение и Внутренняя Эмпатия
p.s. Путь ведьмы и секреты телегонии. Славяне и Мир за Гранью. Возрождение и Внутренняя Эмпатия

Это третья книга по Внутренней Эмпатии.

В этой книге изложены знания, которые для многих будут новыми. Хотя, если дочитать книгу до конца, то станет ясно, что Н.В. Левашов о многом из того, что написано в книге, говорил и писал. Но ведьме пришлось пройти долгий и болезненный Путь Внутреннего Эмпата для того, чтобы увидеть это и осознать многое. В книге показано, как она это делала.

В книге рассказывается о Пути ведьмы, который она прошла за последние полгода.

Снова поднимаются вопросы телегонии, как всегда, на Духовном уровне.

Раскрыта, наконец, тайна Отпечатков мужчин или как их еще называют Образов Духа, которые оставляют мужчины на телах женщины после каждого полового акта. Теперь ясно их предназначение в древности, и как они используются сегодня.

Найдено, где спрятана игла Кащеев. Найдены способы, как ослабить Думающих Темных, и показано, что ключевая роль в этом процессе принадлежит женщинам. Мужчинам надо подтягиваться.

Возрождение – это кропотливый труд каждого по выводу из себя негатива. Без этого в Золотой век не войти. Он пройдет мимо нас.

Раскрылись заветные тайны. Прояснилась картина происходящего. Есть выход из создавшегося положения на Земле. Есть выход из паразитический системы. Трудный, но он есть. Кто дочитает книгу до конца, тот все сможет понять.

Книга заканчивается словами:

«Пусть все будет хорошо!

Пусть победит Свет!»

Да будет так и так будет!

При написании книги использовались знания из книг Н. В. Левашова. Информация будет легче восприниматься теми, кто читал книги Н.В. Левашова. Книги по Внутренней Эмпатии не имеют отношения к сайту Н.В. Левашова. Скачать их можно на сайте "Внутренняя Эмпатия"

© Светлана Светлая (p.s.)

Скачать текст книги (1,4 МБ) – Slavqne_Mir_za_Gran3.zip (обновлено 29-01-2022).
Уважаеми читатели! Текстовете на качените на интернет страницата книги и публикации периодично се препрочитат, забелязаните печатни грешки се коригират. Неоценима помощ оказват и вашите коментари. Така че, при всяко ново копиране текстът със сигурност ще е по-добър от преди...
Публикуваните книги могат да бъдат закупени в специален Интернет-магазин
«Золотой Путь»