Николай Викторович Левашов
За Същността, Разума и много друго...

Филми

На тази страница ние с удоволствие ви представяме филми и видео клипове, създадени въз основа на материалите, взети от книгите и статиите на Николай Викторович Левашов. Информацията, която Н.В. Левашов обнародва и разяснява в книгите си, е просто уникална, поради което представените тук произведения предизвикват интереса на хиляди руснаци (руси). Всичките видеозаписи на срещите, лекциите и интервютата на Н.В. Левашов са качени на сайта му и могат да се копират и използват безплатно, но те са на руски език. Много от статиите на Николай Викторович са озвучени, илюстрирани и са качени на сайта Левашов-Медиа във вид на видеостатии, които също са на руски език. А на тази страница са събрани материали, създадени въз основата на Знания, разкрити пред нас от Николай Левашов и, което е много важно, ФИЛМИТЕ НА ТАЗИ СТРАНИЦА СА ДУБЛИРАНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК . Тези направени от чисто сърце произведения ще помогнат на всички мислещи хора да видят Николай Викторович в истинската му светлина, да узнаят реалното величие на Същността му, да разберат кой е той в действителност, как и против кого се бори през целия си живот. Ние се надяваме, че след като Вие прегледате представените тук материали, няма да имате никакви съмнения в това кой трябва да бъде избран за нов Президент на Русия през март 2012 година. А братята българи ще получат по-ясна представа за това, което става в момента в Русия...

Нееднородност на пространството. Част III

Великая Тартария – Империя Русов
Третата част на филма за нееднородност на пространството разказва за грандиозните съоръжения на Големия Космос - Матричните пространства. Във филма се използва сравнителна характеристика между земните размери и гигантските размери на Космоса, защото размерите му са толкова колосални, че още не са измислени думи за описание на мащабите му. Филмът е създаден въз основа на уникалните знания на руския учен Николай Левашов, описани в книгите му „Нееднородната Вселена“ и „Последното обръщение към човечеството“. Във филма са използвани оригинални илюстрации на автора на книгите.

Свали оттук

Гледай директно оттук или оттук

Нееднородност на пространството. Част II

Великая Тартария – Империя Русов
Втората част на филма за нееднородност на пространството (Серия «Космос», Част II) продоължава да разказва за това, как в нееднородността се «раждат» звездите и как при протичане на определени процеси «смъртта» на звездата може да се трансформира в «таинствена» Черна дупка. Разказва се за това, как се образуват планети, само че не от газове и прах както утвърждават астрономите, а на съвършенно други принципи, лежащи зад пределите на разбирането на съвременната напреднала наука. «Представите за природата на Вселената, ако те са правилни, могат да бъдат ключ към невиждания прогрес на цивилизацията и, ако те са неправилни, да доведат до гибел както на цивилизацията, така и на живота на Земята...» - Николай Левашов

Свали оттук

Гледай директно оттук или оттук

Нееднородност на пространството. Част I

Великая Тартария – Империя Русов
На цялото човечеството са били наложени лъжливи или непълни представи за природата на Вселената. В резултат на което земната цивилизация е тръгнала по неправилния път, защото пребивава в невежество. И в крайна сметка това ще я доведе до самоунищожение. Във филма се разказва за теорията на нееднородното пространство на руския учен академик Николай Левашов, който преди повече от 20 години е създал стройна и разбираема теория на мироустройството, обясняваща всички природни закони и явления. Той е показал, че нееднородността на пространството и материята са в основата на всичко в нашия свят.

Свали оттук

Гледай директно оттук или оттук

Радост на мира (света)

Великая Тартария – Империя Русов
Този филм на студио «Атакин» разказва за Човек, който се е опитвал да промени към по-доброто хода на историята на нашата планета. И за тези, които са му попречили да осъществи замисленото, а след това с векове са преследвали и унищожавали всичките му потомци, съратници и последователи. Този филм разказва за Радостта, на която определени мощни сили са попречили да дойде на планетата ни. Те се опитват да ни поробят в продължение на повече от 100 хиляди години… В основата на филма са заложени материали от уникалните книги и статии на Николай и Светлана Левашови, загинали в борбата за нашата планета и Родината им - Русия. В този филм е показана лъжата в няколко главни религиозни догми. В основата на всички религии винаги е било невежеството на хората, принуждаващо ги да вярват в различни нелепости. Когато обществото още не е имало необходимите знания, тогава религията е била неизбежност, която с времето, с течението на еволюциония растеж постепенно е отмирала. Днешните религии със сила наложени на населението и на планетата ни имат ярко изразена паразитна същност и настойчиво продължават да ни отклоняват от знанията към вярата, към фанатичното приемане на някаква информация, която не е основана на нищо и от никого не е доказана. На кого е изгодно стотици милиона хора да живеят в невежество, да се кланят на черния бог Йехова и все повече да потъват в тъмнина и да понижават развитието си до нивото на разумни животни? Защо някой упорито укрива от нас нашето велико минало, в което също така е живял и невероятният Човек, Светъл Иерарх Радомир – Радост на Мира? Във филма много сбито, конспективно са изброени факти и представенини някои доказателства. Това е направено, за да ни бъде възвърната правилната основа на знанията, с помощта на която почти всички събития, случили се в земната летопис, започват да  се възприемат по съвсем друг начин...

По-пълното описание на филма може да бъде прочетено на РуАН

Свали оттук

Гледай директно оттук или оттук

Великата Тартария – Империя на Русите

Великая Тартария – Империя Русов
Филмът «Великата Тартария – Империя на Русите» представлява неголям разказ за великото минало на нашата Родина. Преди няколко хиляди години Империята на Русите е заемала почти всички пригодни за живот земи на планетата: Евразия, Северна Америка, Северна Африка… Хората от жълтата, червената и черната раса на Земята са били много малко и компактно са живеели в райони с привични за тях климатични условия. Но с времето нашите могъщи врагове са намерили начини за постепенно изместване и унищожение на славяните. През миналото хилядолетие хората във вече отцепилата се Западна Европа са започнали да наричат Империята на Русите «Великата Тартария». Тя е била и до ден днешен остава най-голямата държава в Света, която враговете и сега се стараят да разделят на дребни парчета – отделни княжества, които е лесно да покориш, а населението да унищожиш… В основата на филма са заложени уникалните трудове на Светлана и Николай Левашови. В този филм авторът се е постарал да разкаже за изгубеното, изтрито и зачеркнато от реалността ни название на нашата страна, която още в края на 19-ти век при Император Александр II (1818-1881 г.г.) се е наричала Велика Тартария и е нямала абсолютно нищо общо със сегашната република Татарстан (в съветско време – Татария)...

Свали от тук

Гледай директно оттук или оттук

Същността в кръговрата на живота и смъртта
Сущность в круговороте жизни и смерти
Поредният филм на Александр Атакин е посвятен на тема, която без преувеличение вълнува всеки жив човек на планетата ни! Това е разказ за реалния кръговрат на живота и смъртта, в който ние (Същностите ни) се въртим милиони годин. Този филм съдържа премълчавана от дълго време информация, която ще позволи на всеки от нас да узнае истината за себе си и да се освободи от страха за смъртта, защото в действителност ние живеем в продължение на много милиони години... В действителност всичко се оказва съвсем не така, както преди са ни разказвали тези, които нищо не знаят, но само правят вид, че знаят. Реалността се оказа и по-проста, и по-сложна едновременно! И хиляди пъти е по-интересна от това, което са ни разказвали различни «духовни учители» от различни школи без да ги е срам. В действительност се оказа, че Човек е това, което ниенаричаме Същност или Душа. Тя състои от съвкупността на няколко тела, които ние сега наричаме тънки. В действителност те не са тънки, а просто са други. Те са образувани от други материи и имат други свойства и качества, които коренно се различават от качества на физическото тяло. В действителност се оказа, че Животът (жива материя) регулярно и неизбежно се появява навсякъде, където едновременно настъпват определени необходими условия, за пръв път описани и обосновани от Николай Левашов. Това е природен процес и няма място за никаква божествена намеса. А от това следва, че нашата Вселена не е пустиня и че Животът има на триллиони подходящи планети...

Свали от тук

Гледай директно от тук или оттук

HotLog